Zoeken:    Titel ▲   Prijs   
INFO Esther >>

Bevordering van goede koorzang heeft al heel wat scholen en koren in Nederland bij elkaar gebracht.

Tal van projecten ondersteunen deze activiteit.

De inmiddels breed bekende en zeer gewaardeerde componist Johan Bredewout heeft zich verdiept in de muzikale relatie tussen plaatselijke scholen en koren. Dat heeft tot een bijzonder resultaat geleid.

Samen met muziekuitgever Promusic brengt hij nu een muziekstuk voor scholen en koren op de markt.

Het stuk leent zich heel bijzonder voor gezamenlijke uitvoering door gemengde koren en kinderen van de hoogste groepen van de basisscholen.

In 18 delen wordt het verhaal van het Bijbelboek Esther in woord en muziek tot uitdrukking gebracht.

De muziektaal die Bredewout gebruikt voor de gemengde koren is zoals bij voorbeeld “de Schepping” en “Ruth” die eerder van zijn hand verschenen. De teksten zijn, zoals alle oratoria van Bredewout, van de hand van Hans de Ruiter.

Zij zijn er bijzonder goed in geslaagd om in de compositie “Esther” voor kinderen heerlijke en prettig zingbare delen in te brengen. De kinderen krijgen in het stuk een eigen partij naast en met het koor.

Bijzonder aardig is dat bij de slot uitvoering van het stuk ook het publiek, veelal ouders en grootouders een muzikale rol toebedeeld krijgen. Ouders die hun schoolgaande kinderen willen stimuleren kunnen in overleg met de koren hun deel van het stuk instuderen om op de avond van de uitvoering vanuit de zaal mee te doen.

Koren en scholen nemen voor de organisatie en de uitvoering contact met elkaar op.

Scholen nemen de voor de kinderen bestemde muzikale voorbereiding voor haar rekening en de koren doen dat met hun leden.

In gezamenlijk overleg wordt de datum van uitvoering overlegd.

Inmiddels geeft deze wijze van aanpak positieve mogelijkheden en goede toekomstperspectieven voor het vreugdevol samen zingen.

Deze manier van samen zingen door scholen en koren is daartoe een doorbraak zijn.

Jan Gooijer, secr KCZB

 

ESTHER

(een zangspel voor klein en groot)

Voorwoord:

In Nederland mogen we ons verheugen op een rijke koortraditie. Toch blijkt dat bij veel koren de aanwas van jonge leden een probleem is. De belangstelling bij kinderen en jongeren voor koorzang neemt af. Dit werk is bedoeld als een poging om bij kinderen opnieuw belangstelling te wekken voor muziek en zang. Liederen voor gemengd koor, kinderkoor (kinderen), kindersolo’s en samenzang met het publiek wisselen elkaar af. Hierbij wordt geprobeerd als het ware een brug te slaan tussen de ‘muzikale’ generaties. Als onderwerp is gekozen voor het verhaal uit het bekende bijbel boek Esther, een spannende en aansprekende geschiedenis die bij de meeste kinderen wel bekend zal zijn. De teksten zijn zo veel mogelijk geschreven in eenvoudige en voor kinderen begrijpelijke taal. Daarbij is gedacht aan kinderen uit de groepen 6, 7, en 8 van de basisschool. Daarbij geldt steeds ons motto: “Dóór  kinderen, vóór kinderen, maar voorál niet kinderachtig”. De verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat.

 

Iets over de inhoud:,

In de teksten voor de kinderen kijken we als het ware met de blik van die jonge, dappere Esther en beschrijven we situaties op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De volwassenen nemen de meer beschouwelijke teksten voor hun rekening. Er is heel veel te zeggen over dit prachtige, bemoedigende verhaal van Esther, maar in het bestek van dit werk hebben we ons moeten beperken: Het verhaal van de wonderbaarlijke redding van het joodse volk waarbij God gebruik maakt van een jonge, dappere vrouw.

Esther, zangspel, Bredewout SAXOFOON SATB PPK13.1700B2 € 7,15
Esther, zangspel, Bredewout CONTRABAS SATB PPK13.1700B4 € 7,15
Esther, zangspel, Bredewout FLUIT SATB PPK13.1700B1 € 7,15
Esther, zangspel, Bredewout PARTITUUR SATB PPK13.1700P € 19,00
Esther, Zangspel, Bredewout SATB met begeleiding PPK13.1700B € 13,35
Esther, zangspel, Bredewout, J. instrumentale partijen set SATB PPK13.1700P1 € 36,00
Esther, Zangspel, Bredewout, J. kinderboek SATB PPK13.1700K € 7,15
Esther, Zangspel, Bredewout, J. KOORBOEK SATB PPK13.1700 € 10,25
Esther, zangspel, Bredewout, SLAGWERK SATB PPK13.1700B5 € 7,15
Esther, zangspel, Bredewout, TROMPET 1&2 SATB PPK13.1700B3 € 7,15
Esther,ZICHTEXEMPLAAR Zangspel, Bredewout SATB met begeleiding PPK13.1700z € 0,25