Zoeken:    Titel ▲   Prijs   
INFO Oratorium Van Liefde Ongekend >>

Paasoratorium “Van Liefde Ongekend”

 

oratorium  van Johan Bredewout en Hans de Ruiter

In opdracht van Chr. Gemengd Koor “De Zeeklank” Vollenhove</b>

 

André van Vliet: "Een oratorium dat zonder opsmuk of theatrale effecten, ons de diepe intensie van het lijdensevangelie wil vertolken."

 

Bert Moll: "Hoe vaker ik "Van Liefde ongekend" uitvoer

hoe intenser ik, maar ook de koorleden en toehoorderservan genieten.

Naast de enorme muzikale hoogtepunten die het oratorium kent laat de muziek van Bredewout  de diepe betekenis van de Lijdens-en Opstandingsgeschiedenis op een ongekende wijze herleven. Ik kijk er elk jaar weer  naar uit het werk uit te mogen voeren !"

 

Inhoud

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

 

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

 

Muziek

Beide cantates zijn afzonderlijk uit te voeren. Het is dus mogelijk om in de lijdensweek alleen de cantate “Lam Gods’ uit te voeren, en op Paasmorgen of 2e paasdag de Paascantate. Er is wel gezorgd voor een muzikale samenhang tussen de beide cantates, zodat voor een Passie-concert het gehele oratorium ook zeer geschikt is .

 

Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, meer dan in de voorgaande Oratoria van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

Voorbeelden hiervan zij de melodieën van “Jezus leven van mijn leven”, “Is dat is dat mijn Koning” en “U zij de glorie”. Er is ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd.

 

Omdat de voorbereidingstijd voor de lijdenstijd en Pasen vaak kort is zijn de koorpartijen eenvoudig gehouden, en bestaat vooral in de eerste cantate uit korte delen, afgewisseld door tekstlezingen en koralen, met een wat uitgebreider slotdeel.

 

Bezetting

De instrumentatie is eveneens  toegespitst op de praktijk: er is een basisbezetting  die in groepen kan worden uitgebreid al naar gelang de mogelijkheden van het uitvoerend koor:

 

Basisbezetting:

Koor met orgel-  en pianobegeleiding

Toevoeging 1 : fluit/hobo/2 trompetten.

Toevoeging 2 : Strijkers: 1e viool, 2e viool , altviool, cello, contrabas

 

Uitgave: 

Als koor hebt u per koorlid de SATB of TTBB versie nodig.

De dirigent, organist en pianist hebben de begeleidingsversie nodig.

Als u met instrumenten gaat werken op uw concert, heeft de dirigent de partituur nodig en de instrumentalisten de instrumentenpartijen.

Ook verkrijgbaar:

zichtexemplaren + demo en gehele uitvoering op CD

oefencd’s leverbaar met elke stem apart op een cd

 

Beide cantates zijn apart leverbaar. Ook zijn alle delen afzonderlijk uitgegeven.

 

Tegelijkertijd uitvoeren SATB en TTBB

Een aantal delen is gelijktijdig met gemengd koor en mannenkoor uit te voeren.

Delen die in dezelfde toonsoort staan zijn: (Passie)3,6,7,8,10,13,15,16,20,(Paas) 3,4,5,6,7

 

Gaat u het stuk uitvoeren op een concert dan kunnen we dat op onze website vermelden.

Musici

Tevens kunnen wij voor u de musici die u nodig heeft om het stuk uit te voeren regelen. Kijk hier hoe dit werk.

Koor met begeleiding: Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" met begeleiding Johan Bredewout SATB PPK08.1244B € 8,25
Kooruitgave met begeleiding: Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout TTBB met begeleiding PPK11.1588B € 8,25
Kooruitgave met begeleiding: Passiecantate "Lam Gods" met begeleiding Johan Bredewout SATB PPK08.1243B € 13,35
Kooruitgave met begeleiding: Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout TTBB met begeleiding PPK11.1587B € 13,35
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" contrabas SATB Bredewout, J. PPK08.1244I9 € 5,15
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" viool 2 SATB Bredewout, J. PPK08.1244I6 € 5,15
Paascantate " Christus is waarlijk opgestaan" viool 1 SATB Bredewout, J. PPK08.1244I5 € 5,15
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" altviool SATB Bredewout, J. PPK08.1244I7 € 5,15
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" cello SATB Bredewout, J. PPK08.1244I8 € 5,15
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" partituur Johan Bredewout SATB PPK08.1244P € 12,85
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" trompet 1 in Bes en C SATB Bredewout, J. PPK08.1244I3 € 5,15
Paascantate "Christus is waarlijk opgestaan" trompet 2 in Bes en C SATB Bredewout, J. PPK08.1244I4 € 5,15
Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout PARTITUUR TTBB PPK11.1588P € 12,85
Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout slagwerk TTBB PPK11.1588I9 € 5,15
Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout Trompet 1 en 2 in C PPK11.1588I3 € 5,15
Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout Fluit TTBB PPK11.1588I1 € 5,15
Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout Hobo TTBB PPK11.1588I2 € 5,15
Paascantate Christus is waarlijk opgestaan Johan Bredewout Trompet 1 en 2 in Bes TTBB PPK11.1588I3B € 5,15
Passiecantate "Lam Gods" instr. partijen Johan Bredewout SATB PPK08.1243I € 56,50
Passiecantate "Lam Gods" partituur Johan Bredewout SATB PPK08.1243P € 19,00
Passiecantate "Lam Gods" cello Bredewout, J. SATB PPK08.1243I8 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" contrabas Bredewout, J. SATB PPK08.1243I9 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" fluit Bredewout, J. SATB PPK08.1243I1 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" slagwerk Bredewout, J. SATB PPK08.1243I10 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" trompet 1 in Bes Bredewout, J. SATB PPK08.1243I3 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" hobo Bredewout, J. SATB PPK08.1243I2 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" trompet 2 in Bes Bredewout, J. SATB PPK08.1243I4 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" viool 1 Bredewout, J. SATB PPK08.1243I5 € 6,70
Passiecantate "Lam Gods" viool 2 Bredewout, J. SATB PPK08.1243I6 € 6,70
Passiecantate "Lam God’ altviool Bredewout, J. PPK08.1243I7 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Altviool TTBB PPK11.1587I6 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Cello TTBB PPK11.1587I7 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Slagwerk TTBB PPK11.1587I9 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Fluitpartij TTBB PPK11.1587I1 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout PARTITUUR TTBB PPK11.1587P € 19,00
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Trompetpartijen 1 en 2 in C TTBB PPK11.1587I3 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Contrabas TTBB PPK11.1587I8 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Viool 1 TTBB PPK11.1587I4 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Hobopartij TTBB PPK11.1587I2 € 6,70
passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Viool 2 TTBB PPK11.1587I5 € 6,70
Passiecantate Lam Gods Johan Bredewout Trompetpartijen 1 en 2 in Bes TTBB PPK11.1587I3B € 7,15
Passiecantate ZICHT Lam Gods uit Van Liefde Ongekend Johan Bredewout TTBB PPK11.1587z € 0,25
Van Liefde Ongekend oratorium demo cd en zicht exemplaar begeleiding € 0,01
ZICHT Paascantate Christus is waarlijk opgestaan uit Van Liefde Ongekend Johan Bredewout TTBB PPK € 0,25